NESKAK

NESKAK / CHICAS

Entrenamenduak: Astelehena eta Asteazkena 19:00tan Plaiaundin

Entrenamientos: Lunes y Miercoles a las 19:00 en Plaiaundi

Entraînements: Lundi et Mercredi à 19h00 à Plaiaundi